Hotline: 0915235445
Nhắn Zalo
Gọi điện ngay

Chính sách đại lý

1/ CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KỲ:

2/ CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ:

Giá mua hàng:

Bảo vệ khách hàng cho Đại lý:

3/ HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VÀ CÔNG NỢ:

Hợp đồng nguyên tắc:

Công nợ mua hàng:

4/ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ:

Hỗ trợ về PR – Marketing:

Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp:

Chính sách hỗ trợ đại lý về hàng hóa:

5/ YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ: